P R O D U K T Y
 
  TRANSPORTNÉ CHLADENIE
  CHLADIACE ZARIADENIA
  KLIMATIZÁCIA
  AUTOKLIMATIZÁCIA
  ODVLHČOVAČE
  VÝČAPNÉ ZARIADENIA
  OPRAVY KOMPRESOROV
  SERVIS

SÍDLO FIRMY:
Skubínska cesta 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 413 4965
Fax: 048 / 413 1499
e-mail:echos@stonline.sk

PREVÁDZKA:
Zvolenská cesta 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 416 43 18
Fax: 048 / 416 43 19
e-mail:echos@stonline.sk

Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
 
T R A N S P O R T N É C H L A D E N I E

Je určené na udržiavanie teploty pri preprave chladených a mrazených potravín v izotermických nastavbách a skriniach.

PONÚKAME VÁM:
 


© ECHOS 2004